Tag: Giấy bọc thực phẩm

Giấy bọc thực phẩm Ziploc Quart Freezer

Sản phẩm được thiết kế hộp theo dạng khóa đóng tiện lợi . Một hộp đựng được 2 đến 3 size túi khác nhau vì vậy sự lựa chọn  đa dạng và nhiều cách dùng  hơn cho bà nội trợ.